Sikkerhet i distribuerte systemer
2007-2008 - IMT4101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT3701 - Kryptologi

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 20 poeng kan oppnåes på oppgaveløsning, 30 poeng på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende skriftlig eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:

-- Oppgis ved studiestart

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 50 studenter