Flermediale produksjonssystemer
2007-2008 - IMT4371 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i komponenter og systemløsninger som benyttes i gjennomføring av produksjoner hvor publiseringen skjer i flere medieformer og mediekanaler. De skal kunne avklare hvilke krav og behov som stilles til verktøy og system i konkrete flermediale produksjonsprosjekter, de skal kunne utrede alternative løsninger for slike prosjekter, og de skal kunne anbefale konkrete systemløsninger basert på en sammenlikning og vurdering av de ulike alternativene.

Emnets temaer

  • Publiseringssystemer
  • Arbeidsflyt i flermediale produksjoner
  • Streaming, publisering on-demand og synkronisering av samtidige datastrømmer
  • Systemarkitektur og infrastruktur for flermediale produksjoner
  • Lagring og strukturering av flermedial informasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Faglærer og intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis i dette emnet.

Læremidler

Oppgis ved studistart