Digital bildereproduksjon
2007-2008 - IMT4401 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:
- ha gode kunnskaper om hvordan mennesker oppfatter farger, kolorimetri, spesifisering av farger, instrumentelle og subjektive metoder for fargemåling/fargevurdering.
- ha kunnskap om hvordan bilde- og fargeinformasjon digitaliseres, bearbeides og optimaliseres for publisering i ulike medier.
- forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent og nøyaktig fargegjengivelse i forskjellige medier, samt kunne anvende dagens teknologi til effektiv fargestyring innen medieproduksjon.

Emnets temaer

- Farger. Det menneskelige fargesyn: øyets oppbygging og funksjon, perseptuell respons på visuelle stimuli.
- Fargemetrikk. Kolorimetriske målemetoder, spesifisering av farger, fargerom og fargeavstander.
- Input/output enheter. Teknologier og algoritmer for bilderegistrering og reproduksjon.
- Digital bildebehandling. Tilpasning av bilde- og fargeinformasjon for ulike medier og prosesser. Bildeforbedring.
- Fargestyring. Bruk av relevant maskinvare, programvare og metoder for kontroll og tilpasning av fargeinformasjon til ulike medier i henhold til ICC-spesifikasjonen.
- Relevante standarder. Internasjonale og nasjonale standarder og anbefalinger for bildereproduksjon og fargestyring.
- Bildekvalitet. Evaluering av faktorer som påvirker reproduksjonens kvalitet.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (70%)

Øvinger (30%)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Erstatter

IMT4031 - Grafisk kommunikasjon