Databaser i elektronisk publisering
2007-2008 - IMT4491 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha forståelse for - og kjennskap til - oppbygging av databasebaserte publiseringssystemer og innholdsbaserte søkesystemer. Studentene skal kunne utvikle og anvende metadata-modeller og standarder for publisering av ulike typer mediedata. Videre skal studentene kunne vurdere og analysere ulike løsninger for lagring og gjenfinning av XML-kodet data og tekstlige data lagret som fulltekst.

Emnets temaer

 • Flerlags arkitekturer
 • EER-modellering
 • Relasjonsmodeller
 • Indeksering og tuning av databaser
 • Ontologier, metadata-formater og standarder for publisering
 • Lagring og gjenfinning av XML i databaser
 • Temporale og historiske data
 • Geografiske data og lokasjonsbasert publisering
 • Innholdsbasert indeksering og søking i tekst, bilder, lyd og video

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%.
Vurdering av prosjekt teller 40%.
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis

Læremidler

Bøker:

 • Fundamentals of Database Systems, Elmasri & Navathe, 4th Edition, Addison Wesley, 2004
 • Introduction to Information Retrieval, Manning, Raghavan, Schütze, Cambridge University Press. 2007

Annet:

 • Utdelt materiell og notater

Erstatter

IMT4431 - Databaser i elektronisk publisering