Autentisering
2007-2008 - IMT4721 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne har studenten økt forståelse av
- ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
- evaluering av autentiseringsmetoder med hensyn til sikkerhetsmessig styrke

Emnets temaer

  • Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  • Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning, iris, tokenbaserte løsninger.
  • Teknikker for å evaluere autentiseringsmetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng på prosjektarbeide m/muntlig presentasjon og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker: Oppgis ved studiestart

Erstatter

IMT5072 - Autentisering

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.