Perimetersikring
2007-2008 - IMT4731 - 5sp

Forutsetter bestått

Min 30 studiepoeng fra 1. året på Master i informasjonssikkerhet

Anbefalt forkunnskap

  • IMT4101 - Sikkerhet i distribuerte systemer
  • IMT4111 - Sikkerhetsledelse

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne kunne
- forstå teknologien og vitenskapen rundt IDS og brannmurer
- designe en policy for nettverkssikkerhet
- forstå brannmurer og IDS sin setting i perimetersikring
- forstå konseptene host-basert og nettverks-basert IDS
- forstå konseptet anomali deteksjon

Emnets temaer

Fiendtlig trafikk
Brannmur arkitekturer
Anomali deteksjon
Host signatur og pakke signatur
Verktøy for perimetersikring
Total perimetersikring - mer enn brannmurer og IDS

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

TBA

Erstatter

IMT5061 - Perimetersikring

Supplerende opplysninger

Emnet har plass til max. 30 studenter.