Wireless communication security
2007-2008 - IMT4751 - 5sp

Forutsetter bestått

Minimum 30 studiepoeng fra Master i informasjonssikkerhet

Anbefalt forkunnskap

The student is required to have some knowledge of cryptography or equivalent to IMT3701.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng kan oppnåes på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende eksamen. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må taes på nytt.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Text Book:

Gunter Schafer, Security in Fixed and Wireless Networks: An Introduction to Securing Data Communications, John Wiley & Son Inc. 2003

Erstatter

IMT5171 - Wireless communication security