Fordypning i videoprosessering
2007-2008 - IMT5231 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha dyp innsikt i et utvalg avanserte problemstillinger innen analyse og prosessering av digital video.

Emnets temaer

- Videoindeksering, -sammendrag og -gjenfinning
- Uttrekking og representasjon av video-metadata
- Semantisk analyse av lyd og video
- Personalisering av video
- Video i "mixed reality" og/eller medierte opplevelser
- Prosessering og analyse av komprimerte videodata

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 30%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 70%, evalueres av faglærer og egen sensor)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon gis

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg. Forberede og presentere en forskningsartikkel på en av samlingene

Læremidler

Et utvalg forskningsartikler blir delt ut ved oppstart av emnet