Bedriftsutvikling I
2007-2008 - SMF2032 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomgått emne
- kunne kalkulere trykksaker, designoppdrag og elektroniske tjenester
- kjenne lover som regulerer arbeidstid og ferie i produksjonsbedrifter
- kunne beregne arbeidstiden i produksjonsbedrifter
- ha kjennskap til ordrerutiner og hvordan en produksjonsbedrift er bygget opp.
- ha kjennskap til Management informasjonssystem ( Kalkulasjon, planlegging, statistikker mv.)
- ha kjennskap til salgs- og leveringsbetingelser for grafisk bransje.
- ha kjennskap til internkontrollforskrifter og miljømerking.

Emnets temaer

Kalkulasjon av trykksaker, elektroniske oppdrag og designoppdrag.
Styring av produksjon, salg og økonomi
Rutiner
Arbeidstidsbestemmelser
Salgs- og leveringsbetingelser
Miljømerking
Internkontrollforskrifter

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 20%)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 80%)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern eller annen intern sensor retter utvalg av besvarelsene. Oppgaveløsning rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Det kan ikke kontes i oppgaveløsningene.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Emnets kompendie med personlige notater.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendie: Bedriftsutvikling I 2008
Oversendte forelesningsnotater

Supplerende opplysninger

Anbefalt støttelitteratur:
- Hoffmann Christensen og Hoffland: Kalkulation af tryksager
- Hoff: Bedriftens økonomi
- Larry P. Ritzman og Lee J. Krajewski: Foundations of Operations Management