Elektriske kretser
2007-2008 - ELE1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten skal ha en forståelse av de elektriske egenskapene til
grunnleggende lineære kretser og kunne konstruere enklere koplinger
etter spesifikasjoner.

Emnets temaer

Elektriske lineære komponenter
Nodeanalyse
Nettverksteoremer
Frekvensrespons
Lavere ordens filtre
Målemetoder
Elektrisk energioverføring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50%)
Vurdering av laboratoriearbeid (4 laboratorierapporter) (teller 30%)
Øvinger (3 prøver) (teller 20%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

"The Analysis and Design of Linear Circuits"
by Thomas & Rosa, John Wiley & Sons 5th. edition 2006

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I

Supplerende opplysninger

Erstatter 10 stp. fra ELE1031