Elektronikk
2007-2008 - ELE1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Emnets temaer

Halvlederteori
Dioder og transistorer
Transistoren som forsterkerelement og som svitsj
Differensialforsterker
Komplementært utgangstrinn
Operasjonforsterker Oscillator
Frekvensrespons
Forvrengning og støy

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (3 prøver) (teller 20%)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50%)
Vurdering av laboratoriearbeid inkludert prosjekt (3 laboratorierapporter og 1 prosjekt) (teller 30%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, 6. utgave, Prentice Hall.

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I