Bildebehandling, maskinsyn
2007-2008 - ELE3002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE2031 - Digitalteknikk I
  • REA2022 - Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten beherske kjerneemner innen digital bildebehandling generelt samt tilegne seg kunnskaper om digital bildebehandling satt inn i et praktisk industrielt konsept spesielt.

Emnets temaer

Bildeakvisisjon, bildeforbedring, morfologi, kantdeteksjon, segmentering, bevegelse, teksturanalyse, farge, bildekompresjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

V. Johansen: Kompendium i bildebehandling - maskinsyn