Mikroprosessorteknikk II
2007-2008 - ELE3072 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystem og digitale signalprosessorer.

Emnets temaer

Grunnleggende mikroprosessor/mikrokontroller teori:
- Serielt I/O grensesnitt
- Skjermsystemer
- Disksystemer, DMA overføring
- Distribuerte mikrokontrollersystem, Lonworks teknologi
- Busstandarder
Enkel innføring i digitale signalprosessorer (DSP)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 80%, evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 20%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Prosjekter gis nye eller gjentak året etter.
Prosjekter er gyldige for konte og ordinær eksamen i ett år etter at de er godkjent.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

2 prosjektoppgaver

Læremidler

Computer Busses- W.Buchanan - ISBN 0-340-74076-0