Modulasjon, demodulasjon
2007-2008 - ELE3101 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE3172 - Elektronikk II

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene
- kunne signaloppbygning for de vanlige modulerte signal
- kjenne metoder for å generere modulerte signal
- kjenne metoder for koding av signal
- kunne bruke MATLAB for simulering av modulerte signal og kodede signaler

Emnets temaer

- Analog og Digital modulasjon
- Basisbånd overføring
- Informasjonsteori
- Kodeteori
- Spredt spektrum modulasjon
- Kort innføring om kryptering av data

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 80%
  • Oppgaveløsning teller 20%
    Hver av delene må bestås separat.
    Antall oppgaver og hyppighet på innlevering avtales med studentene ved semesterstart (i utg.pkt. 1 pr uke)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Arne Wold: Kompendium i Modulasjon, demodulasjon
H. P. E. Stern and S. A. Mahmoud: Communication Systems Analysis and design