Programmerbare styringer
2007-2008 - ELE3112 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2031 - Digitalteknikk I

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne bruke programmerbare systemer for automatisk styring av maskiner og industrielle prossesser, samt kunne anvendelse i intelligente bygninger.

Emnets temaer

PLS-systemets oppbygning.
Programmeringsverktøy. (Siemens STEP 7 - MicroWin)
Programmeringsmetoder:
- Hovedprogram, subrutiner og interruptrutiner.
- Logiske og manipulerende bit- og register-instruksjoner.
- Sammenligninger, konverteringer, aritmetikk (heltall og flyttal)
- Timere, tellere, høghastighets-tellere.
- Programmering av sekvenser.
- Analog signalbehandling.
Grensesnitt mot omgivelsene. Sensorer, releer og motorer.
PC- basert operatørsystem som kan knyttes til PLS (kort innføring).
Distribuerte Styringer (LonWorks fra Echelon)
- Introduksjon til LonWorks-teknologien
- Buss-basert styring.
- Praktisk bruk av LonMaker for Windows.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratorieøingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
8 øvinger i PLS og 2 innen LonWorks må være godkjent før eksamen

Læremidler

Open Control Networks - Loy, Dietrich, Schweinzer - ISBN 0-7923-7406-1
Siemens SIMATIC S7-200 Programmable Controller System manual: 6ES7298-8FA21-8BH0