Telekommunikasjonsnett
2007-2008 - ELE3131 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1031 - Elektronikk I
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til hvordan enkeltsystemer setter seg sammen til helheten, og de skal kunne beskrive utstyr og nettkomponenter i telenettet. De skal kjenne prinsipper og metoder som benyttes ved dimensjonering av telenett ut fra trafikkbehov.

Emnets temaer

I dette emnet skal nettaspektet ved telekommunikasjon betones.

Forskjellige typer kommunikasjonsnett:
- Aksessnett og fjernnett for telefon, ISDN og mobil kommunikasjon.
- Synkroniseringsnett. Signaleringsnett.

Overføringsteknologier:
- Systemer for elektriske linjer. Optiske systemer
- Radiokommunikasjonssystemer. XDSL-teknologier
- Transmisjonskvalitet
- IP telefoni

Sentraler og multipleksere:
- Multipleksing og svitsjing i telenettet. PCM-SDH og ATM

Trafikkteori og dimensjonering av nett

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Egen formelsamling deles ut sammen med eksamensoppgaven

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
Antall obligatoriske innleveringer oppgis ved semesterstart

Læremidler

Kompendium i Telekomunikasjonsnett, Erling Bakke,
Øvrige kompendier

Erstatter

ELE3121 - Telekommunikasjonsnett