VHDL - Programmerbare kretser
2007-2008 - ELE3161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2031 - Digitalteknikk I

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne metoder for utvikling av digitale systemer med hovedvekt på bruk av programmerbare logiske kretser.

Emnets temaer

- Strukturen i digitale systemer
- Tilstandsmaskiner
- Programmerbare logiske kretser
- FPGA-familier
- Altera utviklingssystem Quartus II
- Hardware-beskrivelse i VHDL
- Verifikasjon av design
- Programmering av FPGA-enheter
- Boundary Scan - testing

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (må være godkjent av faglærer)
Antall obligatoriske innleveringer oppgis ved semesterstart

Læremidler

Introductory VHDL From Simulation to Synthesis - Sudhakar Yalamanchili - ISBN 0-13-080982-9