Elektronikk konstruksjon
2007-2008 - ELE3181 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Faget dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikroprosessor inngår. I tillegg har studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.

Emnets temaer

- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Mikroprosessor programmering
- Produksjon av kretskort

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
PBL (Problem Basert Læring)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Prosjektarbeid veier 67%, skriftlig eksamen veier33%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av skriftlig eksamen hvis prosjektarbeid er bestått

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektarbeid må være bestått

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Håkon Solum