Høgfrekvens konstruksjon
2007-2008 - ELE3191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1031 - Elektronikk I
  • ELE3172 - Elektronikk II
  • ELE2101 - Transmisjonsteknikk

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne forskjellige metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser.
Studentene skal kunne konstruere elektroniske kretser for høge frekvenser

Emnets temaer

- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Mikroprosessor programmering
- Produksjon av kretskort
- Bygging av kretser for mikrobølgefrekvenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
Vurdering av prosjekt(er), teller 67%, evalueres av faglærer
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på prosjekt, må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Arne Wold: Kompendium i Høgfrekvensteknikk