Akustikk
2007-2008 - ELE3211 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha lært akustisk bygningsoppbygging med tanke på å lage et lyd-/filmstudio. Opptaksteknikker og kunnskap om musikkinstrumenter skal også læres.

Emnets temaer

Persepsjon av lyd
Bygningsakustikk
Tale- og musikk-akustikk
Opptaksteknikk
Høyttalersystemer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)
Antallet oppgis ved semesterstart

Læremidler

Oppgis ved studiestart