Programmerbare kretser
2007-2008 - ELE3221 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystem og digitale signalprosessorer.

Studenten skal også kunne metoder for utvikling av digitale systemer med hovedvekt på bruk av programmerbare logiske kretser.

Emnets temaer

Grunnleggende mikroprosessor/mikrokontroller teori:
- I/O interface
- Distribuerte mikrokontrollersystem, Lonworks teknologi
- Busstandarder
Enkel innføring i digitale signalprosessorer (DSP)

Strukturen i digitale systemer
Tilstandsmaskiner
Programmerbare logiske kretser
FPGA-familier
Altera utviklingssystem Quartus II
Hardware-beskrivelse i VHDL
Verifikasjon av design
Programmering av FPGA-enheter
Boundary Scan - testing

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

2 øvinger.

Læremidler

Introductory VHDL From Simulation to Synthesis - Sudhakar Yalamanchili - ISBN 0-13-080982-9
Computer Busses - W. Buchanan - ISBN 0-340-74076-0

Erstatter

ELE3161 VHDL-Programmerbare kretser og ELE3072 Mikroprosessorteknikk II (fra 2008/2009)