Verkstedteknisk Automatisering
2007-2008 - ELE3241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Gi en bred teoretisk og praktisk innsikt i avansert produksjonsteknologi med høg automatiseringsgrad basert på PLS, CNC bearbeidingsmaskiner, produksjonsceller, industriroboter og dataintegrert produksjon.

Emnets temaer

 • PLS
 • Skjermbasert styring og overvåking
 • lndustrirobotens oppbygging:
  -Styresystem
  -Programmering
  -Tilleggsutstyr ved produksjonsautomatsering
  -Prosjektering med robotinstallasjoner
  -Produkttilpasning
  -Datamaskinintegrert tilvirkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekter (67%), eksamen (33%) hver del må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ikke kontinuasjon på prosjektet, men med bestått prosjekt kan en konte i skriftlig eksamen