GIS Intro
2007-2008 - GEO1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha en grunnleggende forståelse av:
- hvordan geografiske data lagres og brukes for å løse praktiske problemstillinger.
- datastrukturer i geografiske data,
- mulighetene i geografisk analyse
- grunnprinsippene for presentasjon av kartdata.

samt ha kunnskap om:
- hvordan kart og egenskaper kobles,
- prinsippene for digitalisering og kartredigering,
- hvordan data importeres og eksporteres i et GIS,
- enkle GIS-analyser
- hvordan geografiske data presenteres

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 9 temaer.
- Introduction to GIS
- Projection and Coordinate Systems
- Vector Data Structure
- Databases
- Digital Data Capture
- Vector Data Analysis
- Raster Data Structure
- Raster Data Analyses
- Visualisation

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

1 test
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tilrettelegges etter avtale med emneansvarlig

Læremidler

de By, R (ed), 2001: Principles of Geographic Information Systems, 2nd edition. ITC, Netherlands. ISBN 90-6164-184-5

Heywood I et al, 2006: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-129317-6