GIS Intro I
2007-2008 - GEO1151 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført emne ha en oversikt over grunnleggende prinsipper for hvordan den geografiske virkeligheten kan representeres i en datamaskin, og kunne anvende denne kunnskapen i arbeidet med digitale reguleringsplaner.

Emnets temaer

Følgende deler fra GEO1121 GISIntro benyttes:

 • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer
 • Projeksjoner og koordinatsystemer
 • Geografisk informasjon som vektor-data
 • Database-introduksjon
 • Visualisering

Suppleres med stoff om relevante standarder og oversikt over programpakker for GIS-ingeniører.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Flervalgstest i LMS må bestås innenfor maxtid 30 min.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Innleverte oppgaver sensureres av faglærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Sammen med neste kull

Obligatoriske arbeidskrav

2 prosjektoppgaver må fullføres og godkjennes for at studenten skal få gå godkjent emnet.

Læremidler

 • Tor Bernhardsen: Geografiske Informasjonssystemer (4.utgave, Vett og Viten 2006, ISBN 13: 978-82-412-0617-7
 • Heywood I et al, 2006: An Introduction to Geographical Information Systems. Pearson/Prentice Hall. ISBN 0-13-129317-6
  (De to bøkene over dekker begge ements temaer)
 • Regulerings og bebyggelsesplaner (Publisert av Miljøverndepartementet 1.11.2001, raportkode T-1381, ISBN 82-457-0337-0). Tilgjengelig fra www.miljo.no
 • SOSI-standard ”Plan”

Erstatter

GEO1013 Geomatikk introduksjon (delvis)

Supplerende opplysninger

Første halvdel av GEO1121 GIS Introduksjon (10 stp). Utgjør sammen med GEO2251 GIS Intro II hele GEO1121.