Geodatastrukturering
2007-2008 - GEO3121 - 10sp

Forutsetter bestått

 • GEO1151 - GIS-intro
 • GEO1141 - Landmålings instrument- og beregningslære
 • GEO2241 - Praktisk landmåling

Anbefalt forkunnskap

 • GEO2132 - Kartlegging
 • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling

Forventet læringsutbytte

Studentene har gjennom arbeidet med prosjektoppgaven tilegnet seg praktiske ferdigheter innen datainnsamling, strukturering av geografiske data, lagring i en geografisk database og videre bearbeidelse i GIS-programvare. Studentene kan kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere goedata.

Emnets temaer

 • Datainnsamling
 • Strukturering av geodata
 • Lagring av geodata i en database
 • Oppdatering av geografiske databaser
 • Bearbeiding og analyse av geografiske data
 • Bygging av topologi i geografiske data
 • Metadata
 • Kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon av geografiske data

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av innlevert prosjektrapport og data
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjekter som ikke godkjennes kan leveres på nytt etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Oppmøte på framføring av Bacheloroppgave i Geomatikk (GEO3902)

Læremidler

- Diverse utdelt materiell/notater som avtales med emneansvarlig ved oppstart av prosjektet.