Matematikk 40
2007-2008 - REA4003 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal beherske det matematiske grunnlaget for å forstå problemstillingene som tas opp i det påfølgende emnet "Digital Medierepresentasjon", og være kjent med matematikkprogrammet Matlab.

Emnets temaer

- Lineæralgebra og vektorrom
- Affine koordinater og transformasjoner
- Komplekse tall
- Fourierrekker
- Diskret og kontinuerlig fouriertransform
- DCT (Diskret cosinus-transform)
- Wavelets og wavelet-transform
- Samplingsteoremet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Arrangeres ved behov

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Haugan, J. Tabeller og formelsamling. NKI-forlaget. ISBN 82-562-2483-5

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske øvinger

Læremidler

Engenes, H. og Farup, I. Kompendium for faget Matematikk 40

Erstatter

REA4002