Innovasjonskilder
2007-2008 - SMF1251 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om innovasjonsprosesser og -kilder, samt hvordan dette ledes og foreldes i en organisasjon.

Emnets temaer

  • Integrasjon av teknologi og strategi
  • Et evolusjonssyn på design og gjennomføring av teknologistrategier
  • Utvikling av foretakets kapasitet for innovasjon
  • Innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Nettverk og systemer
  • Innovativ produksjon
  • Nye produkter og tjeneste utvikling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen. Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)
Obligatorisk gruppearbeid må være godkjent.

Læremidler

Innovation and Entrepreneurship, John Bessant and Joe Tidd, John Wiley & Sons LTD, ISBN: 0470032693

Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim and Renée Mauborgne, Egmont Damm Forlag, ISBN: 82-04-11158-4

Anbefalt litteratur:

Innovasjon og Nyskapning; et samspill mellom gründere, forskere, industri og investorer, Inge Johansen, Tapir Akademiske Forlag, ISBN:8251917794

Erstatter

MAS1251