Etablereropplæring
2007-2008 - SMF2071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne:

 • Kjenne til lover, regler og tilhørende skjemavelde som skal til for å starte og drive en bedrift.
 • Ta stilling til selskapsform og formelt kunne registrere bedriften.
 • Kunne gjøre nødvendige markedsanalyser.
 • Kunne gjøre bruk av økonomi- og markedsføringsverktøy.
 • Kunne utarbeide budsjetter og drive økonomikontroll.
 • Kjenne til hva det vil si å markedsføre et produkt eller tjeneste.
 • Kunne utøve ledelse.

Emnets temaer

 • Forretningsplan.
 • Valg av selskapsform, registrering.
 • Regnskapsplikt, revisjonsplikt.
 • Næringslivets rådgivere.
 • Finansieringskilder, offentlige låne- og støtteordninger.
 • Kundenytte, markedspotensial.
 • Situasjonsanalyse, markedsundersøkelse.
 • Markedsplan, marked og konkurranse, segmentering og posisjonering.
 • Markedsstategi, produkt/tjeneste, pris, plass, påvirkning.
 • Organisasjon og ledelse, samt arbeidslivsjus.
 • Lønnsomhetsvurdering, inntekts- og kostnadsanalyse, finansiering, investering og budsjettering.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Muntlig, gruppe
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig prosjektrapport leveres på forhånd og må være bestått før muntlig gruppeeksamen.
 • Endelig karakter settes ut fra helhetsvurdering av rapport og fremføring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Emneansvarlig i samarbeid med gruppeveiledere og emnelærere.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen.
 • Emnet må taes opp igjen i sin helhet.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Møter med faglig veileder (veiledningssamtaler).
 • Obligatoriske krav opplyses i eget informasjonsmøte ved emnestart.

Læremidler

 • Kubr, Thomas, Ilar, Daniel, Marchesi, Heinz, Fra idé til ny virksomhet, McKensey & Co, 2002, 1. utgave, ISBN 82-996201-4.
  Nettbasert gratis svensk/engelsk versjon kan lastes ned fra www.venturecup.org.
 • Etablerer ABC, Geas forlag AS, utgave 1 (ISBN: 82-435-0232-7).
  Nettbasert gratis norsk versjon kan lastes ned fra www.royaltix.net.