Laboratoriearbeid og Produksjonsmetoder
2007-2008 - TEK1011 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • anvende utstyr ved ingeniøravdelingens laboratorium: metallverksted og verksted for myke materialer.
  • følge prosedyrer for laboratoriearbeid.
  • ha kunnskap om industrielle produksjonsmetoder
  • ha forståelse for hvordan sammensetningen av maskiner fungerer ved industriell anvendelse

Emnets temaer

Laboratoriearbeid

1. Verksted myke materialer
HMS på laboratorium, prosedyrer, datablad material- og kjemikalie-behandling, håndverktøy, båndsag, gjerdesag, kappsag, elektrisk høvel, håndverktøy, plastbearbeiding foam, vakuum maskin, liming med polymerer, overflatebehandling lakkeringsutstyr.
2. Metallverksted
Radialboremaskin, dreiebenk, fresmaskin, sveisemetoder (dekkede elektroder type 111, MAG metall aktiv gass trådmater type135, MIG metall inert gass trådmater type131, TIG Tungsten inert gass type 141), kutting og sliping (metallsag, vinkelsliper, benkesliper m/slipeskive, båndslipere, slipesten) og måleteknisk utstyr.

Produksjonsmetoder

1. Produksjonskomponenter, maskindeler, pneumatikk og hydraulikk.

2. Produksjonsteknikker: sponskjærende bearbeiding, metallforming, støping, tilvirkningsprosesser og sammenføyning.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektoppgaver på lab.

Vurderingsformer

Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Rettes av studentassistent

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Obligatoriske arbeidskrav

Minimum 5 sertifisering på laveste nivå (nivå 1)

Læremidler

  • Rolf G. Corneliussen: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlager ISBN 82-7674-559-8, Verkstedhånboka, ISBN 82-585-1342-7-5,
  • Jo Sterten HMS Hefte 2007 ISSN nrNYxx,
  • Jo Sterten Laboratoriearbeid prosedyrer 2007 ISSN nrNYxx.
  • Roar Kristensen, Bjørn Tennung, Hydraulikk og pneumatikk, Gyldendal Norsk Forlag ISBN 82-585-1116,

Erstatter

MAS2131 ogMAS1311

Supplerende opplysninger

Emnet utgjør en sammenslåing av emnene Laboratoriearbeid og Produksjonsmetoder.

Det vises til "Sertifisering for bruk av laboratorium teknologi og ledelse".