Materiallære tre
2007-2008 - TEK1071 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne bruke trevirke som designmateriale, samt ha kunnskaper om muligheter og begrensninger for anvendelse av trevirke.

Emnets temaer

  • Treets oppbygging og funksjon
  • Mikroskopisk struktur
  • Fysiske egenskaper
  • Trebeskyttelse
  • Trebaserte plater

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer
  • Prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av emnelærer og en intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjonseksamen på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

En prosjektoppgave (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

  • Tre-naturens vakreste råstoff av Bohumil Kucera og Ragnar M. Næss. 82-529-2167-1
  • Trebearbing av Anders Grønlund ISBN 91-88170-32-2
  • Trekunnskap av Endel Saarman ISBN 91-7322-726-9.

Supplerende opplysninger

Det forutsettes minst 10 deltakende studenter og etter avtale med seksjonsleder