Laboratoriearbeid
2007-2008 - TEK1311 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan anvende utstyr ved ingeniøravdelingens laboratorium: metallverksted og verksted for myke materialer.
Studenten kan følge prosedyrer for laboratoriearbeid.

Emnets temaer

1. Verksted myke materialer
HMS på laboratorium, prosedyrer, datablad material- og kjemikalie-behandling, håndverktøy, båndsag, gjerdesag, kappsag, elektrisk høvel, håndverktøy, plastbearbeiding foam, vakuum maskin, liming med polymerer, overflatebehandling lakkeringsutstyr.
2. Metallverksted
Radialboremaskin, dreiebenk, fresmaskin, sveisemetoder (dekkede elektroder type 111, MAG metall aktiv gass trådmater type135, MIG metall inert gass trådmater type131, TIG Tungsten inert gass type 141), kutting og sliping (metallsag, vinkelsliper, benkesliper m/slipeskive, båndslipere, slipesten) og måleteknisk utstyr.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Tilvirkningsoppgaver på laboratorium

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av antall sertifiseringer og sertifiseringsnivå nivå (1-3).

Vurdering av tilvirkningsoppgave(r)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Rettes av studentassistent

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Minimum 5 sertifiseringer på laveste nivå (nivå 1)

Læremidler

Rolf G. Corneliussen: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlager ISBN 82-7674-559-8, Verkstedhånboka, ISBN 82-585-1342-7-5, Jo Sterten HMS Hefte 2007 ISSN nrNYxx,
Jo Sterten Laboratoriearbeid prosedyrer 2007 ISSN nrNyxx .