Styrkeberegning
2007-2008 - TEK2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk
  • TEK1031 - Materiallære

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse for metoder brukt til styrkeberegning av produkter/konstruksjoner og til valg av materialer.

Emnets temaer

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer :
- Sveisbare konstruksjonsstål og rustbestandige stål
- Lettmetaller og kompositter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

og øvingsoppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, pensumlitteratur, tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

4 oppgaver

Læremidler

-Konstruksjonselementer; Dahlvig/Christensen/Strømsnes; ISBN 85-585-0700-1

- Styrkeberegning Generelt; Henning Johansen; Bind nr:2002 nr 1

- Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/

Erstatter

MAS2121- Styrkeberegning