Teknologiledelse
2007-2008 - TEK2031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha kunnskaper innenfor produksjon, drift av produksjonssystemer og ledelse av prosesser innen tjenesteytende næring, med vekt på Lean Manufactoring.

Emnets temaer

 • Målstyring-Ressursknapphet
 • Prosessledelse
 • Teknologiledelse
 • Kapasitet
 • Lokalisering og layout
 • Inngående logistikk og materialflyt
 • Prognoser
 • Lagerstyring
 • Overordnet planlegging og tidsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Lean Systems
 • Etablering av produksjonsressurser
 • Produksjonsforberedelse
 • Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
 • Produksjonsøkonomi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 • Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
  Hver av delene må bestås separat.
  Vurdering av 1 prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

4 øvinger skal leveres inn i ClassFronter til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen

Læremidler

Foundations of Operations Management - Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski ISBN 0-13-008521-9

Supplerende opplysninger

Faget inngår i

Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse, bachelor i teknologidesign og ledelse, årsstudium i teknologidesign