Teknisk film - visuelle effekter
2007-2008 - TEK3001 - 10sp

Forutsetter bestått

Matematikk 20 eller dokumentert praktisk erfaring med forståelse for rom. Studentene må ha datafaglig interesse.

Forventet læringsutbytte

Prosjektorganisering i teknisk film. Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en forståelse for teoretisk og praktisk studioarbeid relatert til sammensatt bildekomposisjon, dynamikk og fysikk i 3D animasjon/skalamodellering.

Emnets temaer

- Planlegging av studioarbeid for teknisk film
- Prinsipper for høykvalitet bildekomposisjon i studio
- Lyssetting for digital bildekomposisjon
- Fargekorreksjon
- Metoder for keying
- Rent teppe/”smussfjerning”
- Sporingspunkter 2D/3D
- Setting av sporingspunkter fysiske modeller
- Kalibrering og problemløsning
- Fysisk modellering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Endelig karakter settes på grunnlag av en totalvurdering av et større prosjektarbeid samt individuell, 3 timers eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ja, for skriftlig eksamen, forutsatt bestått prosjektarbeid

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i undervisning/prosjektarbeid

Læremidler

Wright, S. 2002. Digital compositing for film and video. Focal Press, Elsevier. ISBN 0-240-80455-4
Dobbert, T. 2005. Matschmoving. Sybex. ISBN 0-7821-4403-9
Brate, T. Kompendium om organisering - klart til emneoppstart