Elektriske kretser
2008-2009 - ELE1041 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til
grunnleggende lineære kretser og kunne konstruere enklere koplinger
etter spesifikasjoner. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av prinsipper for
overføring av elektrisk energi.

Emnets temaer

Elektriske lineære komponenter
Nodeanalyse
Nettverksteoremer
Frekvensrespons
Lavere ordens filtre
Målemetoder
Elektrisk energioverføring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50% på endelig karakter)
Vurdering av laboratoriearbeid (4 laboratorierapporter som teller 30% på endelig karakter)
Øvinger (4 prøver som teller 20% på endelig karakter)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

"The Analysis and Design of Linear Circuits"
by Thomas & Rosa, John Wiley & Sons

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I

Supplerende opplysninger

Erstatter 10 stp. fra ELE1031