Elektriske kretser
2008-2009 - ELE1041F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha en forståelse av de elektriske egenskapene til
grunnleggende lineære kretser og kunne konstruere enklere koplinger
etter spesifikasjoner. Studenten skal ha en grunnleggende forståelse av prinsipper for
overføring av elektrisk energi.

Emnets temaer

  • Elektriske lineære komponenter
  • Nodeanalyse
  • Nettverksteoremer
  • Frekvensrespons
  • Lavere ordens filtre
  • Målemetoder
  • Elektrisk energioverføring

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en to dagers fysisk oppstartsamling. Videre vil det inngå to to-dagers samlinger med laboratorieøvinger.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Øvinger

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50 % på endelig karakter)
  • Vurdering av laboratoriearbeid (4 laboratorierapporter som teller 50 % på endelig karakter)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

"The Analysis and Design of Linear Circuits"
by Thomas & Rosa, John Wiley & Sons

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning