Elektronikk
2008-2009 - ELE1051 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Emne ELE1041 Elektriske kretser

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Emnets temaer

Halvlederteori
Dioder
Transistoren som forsterkerelement og som svitsj
Operasjonsforsterker
Differensialforsterker
Effektforsterkere
Frekvensrespons
Forvrengning og støy
Strømforsyning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (4 prøver som teller 20% på endelig karakter)
Skriftlig eksamen, 5 timer ( som teller 50% på endelig karakter)
Vurdering av laboratoriearbeid inkludert prosjekt (3 laboratorierapporter og 1 prosjekt, teller 30% på endelig karakter)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall.
Eget kompendium: "Elektronikk"

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I