Elektronikk II
2008-2009 - ELE2171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2022 Matematikk 20 -matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære å håndtere beregninger av signal/støyforhold, de mest vanlige koblinger innen analog signalbehandling, filterteori og analyse av faselåste sløyfer sammen med koblinger basert på svitsjeteknikker.

Emnets temaer

  • Elektriske støyformer og støymodeller
  • Analog signalbehandling basert på operasjonsforsterkere
  • Svitsjede koblinger
  • Faselåste sløyfer
  • Filterteori og realisering av LF-filtre med aktive komponenter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

Kompendium 1 : Elektronikk II av Håkon Solum , Arne Wold og N.N.

Erstatter

ELE2121 Lineær systemteori