Introduksjon til databaser
2008-2009 - GEO1171 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter fullført emne kunnskaper om oppbygning og virkemåten til databaser. Erfaring med praktisk bruk av moderne databaser tilegnes gjennom praktisk problemløsning.

Emnets temaer

  • Datastrukturering og SQL for definering, manipulering og spørring
  • Konseptuell, logisk og fysisk databasedesign, databasemodellering med EER-diagram samt 1. 2. og 3. normalform
  • Client-Server, sikkerhet, transaksjoner og samtidighetskontroll

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Flervalgstest(er)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

2 prosjektoppgaver og en flervalgstest må være bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Bedømmes av faglærer og intern sensor.

Læremidler

Oppgis ved undervisnings-start