RTK, eiendomsmålinger og dokumentasjon
2008-2009 - K1111 - 5sp

Forutsetter bestått

Praktisk jobberfaring med satellittposisjonering

Forventet læringsutbytte

Deltagerne skal kunne måle, beregne, transformere og dokumentere GNSS- målinger etter Geodatastandarden sitt kapittel om eiendomsinformasjon.

Emnets temaer

  • Feilkilder i GNSS,
  • transformasjon,
  • RTK-satellittmåling
  • RTK-beregning,
  • dokumentasjon,
  • standarder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Annet

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjekt (individuelt)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale

Læremidler

GPS, Dueholm / Laurentzius, Ingenioren/bøgen, utgave 2002 (ISBN: 87-571-2412-4), Geodatastandarden, utdelte forelesningsnotater

Supplerende opplysninger

Kurset består av to samlinger á to dager.