DEK, EUREF89 – problemer og utfordringer med CPOS og RTK som grunnlag
2008-2009 - K1121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Deltagerne skal kunne forstå forskjellige typer koordinattransformasjonssystemer med vekt på hvor, når, til hvilke formål og på hvilke grunnlag de skal brukes.

Emnets temaer

  • Nøyaktighetsberegninger,
  • Koordinatsystemer,
  • Transformasjonsteori og alternativer,
  • Punktgrunnlag og overgang til EUREF89,
  • Standarder og dokumentasjon,
  • Programvarer GEMINI, GISLINE, WSKTRANS, Leica GeoOffice

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Forelesninger
  • øvinger
  • prosjektarbeid
  • case fremføring.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjekt/case (lagarbeid), som inkluderer dokumentasjon og formell fremføring. Lagmedlemmer får samme karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale

Læremidler

GPS, Dueholm / Laurentzius, Ingenioren/bøgen, utgave 2002 (ISBN: 87-571-2412-4),

Geodatastandarden,

Registreringsinstruks for DEK,

Utdelte forelesningsnotater

Supplerende opplysninger

Kurset forutsetter praktisk jobberfaring med satellittposisjonering.

Kurset består av 2 samlinger á 3 dager.

Første samling brukes til innføring i teori, mens andre samling brukes til casearbeid under veiledning. Første samling innbygges i timeplanen til emnet GEO3071-Satellittgeodesi videregående, i 3. kl. Bachelor i Geomatikk.