Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2009-2010 - SPL2012 - 10sp

Forutsetter bestått

  • SPL1003
  • SPL1012
  • SPL1091
  • VPK2002 eller VPM2002 eller VPP2002

Anbefalt forkunnskap

Pensumlitteratur, anbefalt litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskaper i å vurdere,planlegge og gjennføre sykepleie til akutt/kronisk og kritisk syke pasienter.

Studenten har kunnskaper i lovgiving

Studenten har innsikt i sykepleie til gravide og fødende

Studenten har kjennskap til forskningsprosessen som fremgangsmåte og struktur

.

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske,kirurgiske og psykiatriske problemstillinger

Etikk

Kommunikasjon,samhandling og konfliktløsning

Sykepleieteori - Orem

Barn på sykehus

Svangerskap,fødsel og barseltid

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringer fra veiledet praksis, caseløsninger individuelt og i grupper og selvstudium.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

2 uker individuell hjemmeeksamen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern+intern sensor retter alle besvarelser.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

2 timer veiledning, hvorav 1 time obligatorisk.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Erstatter

Fra studieåret 2008-2009 erstatter denne eksamen tidligere SPL2011

Supplerende opplysninger

Viser til retingslinjer for SPL 2012 i Undervisningsplanen for 2.studieenhet