Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
2009-2010 - VPK2002D - 15sp

Forutsetter bestått

PRU 1002 - praksisrettet undervisning i studieenhet 1

SPL 1003 - Anatomi,fysiologi,mikrobiologi,hygiene og medikamentregning

VPS 1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

PRU 2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

All underliggende undervisning og pensumlitteratur

Forventet læringsutbytte

I samarbeid med pasienter og med utgangspunkt i deres ressurser og tilstand lærer studenten å planlegge, gjennomføre og vurdere sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter innen kirurgi. Se undervisningsplan studieenhet 2 for spesifikk målbeskrivelse og vurderingskriterier for VPM/VPK/VPP2002.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning,individuelt og i grupper

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av lærerveileder og kontaktpersoner i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultet i VPK 2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Dokumentert tilstedeværelse i praksis. Gjennomført pedagogisk framlegg i gruppe i løpet av studieenhet 2.
Muntlig og skriftlig refleksjon.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i Undervisningsplanen for 2. studieenhet. Denne er klar innen 1.juli.

Erstatter

VPK2001D