Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2009-2010 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT1331 - Digital videoproduksjon
 • IMT1232 - Trykksaksproduksjon
 • IMT1291 - Webdesign

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000. De skal også være i stand til å benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering.

Emnets temaer

 1. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
 2. Organisering av forbedringsprosjekter.
 3. Kvalitetssystemer
 4. Kvalitet i trykksaksproduksjon
 5. Kvalitet i webpublisering
 6. Kvalitet i videoproduksjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper første 2/3 av emnet. Den siste 1/3 av emnet består i hovedsak av prosjektarbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Vurdering av prosjekt og oppgaver (teller 60%)
  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor på to øvinger

Intern og ekstren sensor på prosjekt

To interne sensorer på skriftlig eksamen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må taes på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

 • Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6

  Supplerende litteratur:

 • Christensen M, Fisher H F (2004), Utvikling av multimedier, Tisip
 • Hansen T B, Hjertø G (2003, )Kvalitet og programvareutvikling, Tisip