Spilldesign
2009-2010 - IMT1361 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 50%)

Oppgaveløsning (teller 50%)

Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Én side notater

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kevin Oxland, Gameplay and Design (2004)

(recommended) Katie Salen and Eric Zimmerman, Rules of Play, Game Design Fundamentals (2004).

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size.