Operativsystemer
2009-2010 - IMT2282 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2021 - Algoritmiske metoder
 • IMT2272 - Datamaskinarkitektur

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha brede kunnskaper om grunnleggende prinsipper i og organisering av moderne operativsystem med tanke på optimal utnyttelse av datamaskinens ressurser. Kunnskapene skal danne grunnlag for vurdering, bruk og drift av operativsystem.

Emnets temaer

 • Generelt om hva operativsystem er, ulike typer av disse og hvilke oppgaver de har. Hardwareblokker som er viktige for operativsystemer.
 • Systemkall, prosesser og tråder samt synkronisering av og kommunikasjon mellom disse.
 • CPU schedulingsalgoritmer.
 • Minnehåndtering: Swapping, virtuelt minne, sideinndelt og segmentert minne.
 • Filsystemer: Implementasjon, backup, filsystemets konsistens og ytelse (EXTFS, FAT, NTFS).
 • Inn/ut system: Hardware – Kontrollere, interrupt, polling og DMA. Software – interrupthandlere, drivere, uavhengig lag i OS’et, disker og timere.
 • Vranglås: Detection and recovery, prevention, avoidance
 • OS i en multimediekontekst.
 • Flerprosessorsystemer
 • Virtualisering.
 • Sikkerhet: beskyttelse av objekter og beskyttelse av minne

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Hver uke er det en tre-times forelesning og en tre-times labseanse. I tillegg er det hver uke et sett med teorioppgaver og tilhørende løsningsforslag. Alt er knyttet opp mot teorien i læreboka og tilleggspensum som blir utdelt/publisert.
 • Det er tre en-times skriftlige skoleprøver underveis hvor innholdet er i samme format som eksamensoppgaver:
  • Første skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de første fire ukene samt praksis i C.
  • Andre skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i Bash.
  • Tredje skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i PowerShell
 • På siste forelesning presenterer studentene selv en oppsummering av pensum. Det dannes grupper (maks tre på hver gruppe) som får tildelt deler av pensum de skal sammenfatte og presentere for resten av emnets studenter.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av èn intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 av 3 skoleprøver må være godkjent
 • Deltakelse i oppsummerende gruppepresentasjon

(se nærmere opplysninger under "Pedagogiske metoder")

Læremidler

Tanenbaum, A. S.: Modern Operating Systems, 3rd edition, Pearson Education, 2009.