Nettverksadministrasjon
2009-2010 - IMT2521 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha god forståelse for teknologiene som inngår i et datanettverk, kunne identifisere nettverkets komponenter, og ha god kjennskap til konfigurasjon av routede og switchede nettverk samt WAN teknologi.

Emnets temaer

Routing av nettverkstrafikk, herunder:

 • TCP/IP protokoll familien, adressering og subnet-beregning
 • Routing-protokoller - RIP, EIGRP og OSPF
 • Routerkomponenter og routerkonfigurasjon

Switching i datanettverk, herunder:

 • Switching og virtuelle LAN (VLAN)
 • Spanning Tree Protocol
 • Routing og rutede protokoller
 • Pakkefiltrering og aksesskontroll

WAN-teknologier:

 • WAN-utstyr og kommmunikasjonsformater i WAN
 • PPP, komponenter, sesjonshåndtering og autentisering
 • Om ISDN og Frame Relay teknologiene

Nettverkets avhengighet til annen infrastruktur.
Bekjentgjøring med verktøy for overvåking og analyse av nettverkets tilstand, samt feilsøking i nettverk.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng fordelt over fire deleksamner, 25 poeng kan tildeles per deleksamen (2-timers skriftlig eksamen). På siste deleksamen må minimum 9 poeng tildeles for å bestå faget. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Annen intern sensor benyttes ved utarbeidelse av eksamensoppgave, løsningsforslag og/eller fasit.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Læremidler

CISCO Netacadamy læremidler
Utdelte artikler.