Spillprogrammering
2009-2010 - IMT3601 - 10sp

Forutsetter bestått

  • IMT1031 Grunnleggende programmering
  • IMT2021 Algoritmiske metoder
  • IMT2531 Grafikkprogrammering

Anbefalt forkunnskap

Understanding of programming in C++, graphics, and AI

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Én side notater

Obligatoriske arbeidskrav

Lage et spill som en del av emnet

Læremidler

Sanchez-Crespo, D. Core Techniques and Algorithms in Game Programming (2003).

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size