XML- og web-teknologier
2009-2010 - IMT4501 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha tilegnet seg inngående kunnskap om XML og XML-relaterte teknologier og være i stand til utvikle og analysere applikasjoner basert på XML.

Studentene skal ha en dypere forståelse for XML-baserte publiserings- og informasjonssystemer og kjennskap til relevante web teknologier

Emnets temaer

Emnet går grundig gjennom XML og de mest aktuelle XML-relaterte teknologier, med fokus på publisering og parallellpublisering. Områdene som behandles er:

  • informasjonsstrukturering med XML
  • hierarkiske datastrukturer
  • constraints med DTD og XML Schema
  • søking i XML-strukturer med XPath og XQuery
  • transformasjoner mellom ulike XML-vokabularer med XSLT
  • layout med CSS og XSL Formatting Objects
  • programspråkbindinger med DOM og SAX
  • XML-applikasjoner for publisering
  • webtjenester (WSDL, SOAP)
  • Ajax

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 60%
Vurdering av prosjekt teller 40%
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor sensurerer prosjekter, ekstern og intern sensor sensurerer skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordliste.

Læremidler

Bøker:
- XML In A Nutshell, E.R.Harald/W.S.Means, O'Reilly, 3rd edition, utgave 2004 (ISBN: 9780596007645)
- An Introduction to XML and Web Technologies, Anders Møller and Michael Schwartzbach, Addison-Wesley, 2006 (ISBN: 0321269667)

Annet:
- Diverse utdelt materialle/notater

Erstatter

IMT4391 - XML for publisering