Research Project Planning
2009-2010 - IMT4601 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT 4421 Scientific methodology

Forventet læringsutbytte

The Pre-project shall prepare the students to perform their master thesis on time, and with the expected quality.

Having completed the course, the students should have required:

  • An understanding of academic writing style and documentation structure.
  • The ability to formulate a research problem and research questions.
  • An understanding of ethical issues in research.

Emnets temaer

1. Problem description and choice of methods
2. Use of library resources
3. Project planning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Final report counts 100%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

External and internal examiner on the final report.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

The whole course must be repeated.

Obligatoriske arbeidskrav

None

Erstatter

IMT4441 Forskningsprosjektplanlegging